Jdi na obsah Jdi na menu
 


VICVIK

 Výcvik

Poslušnosť je slovo, ktoré sa počas tréningu psa nesprávne chápe ako nesplniteľná dominujúca kontrola nad psom. Skúste premýšľať o základných prejavoch poslušnosti ako o základoch, na torých je postavené úspešné a šťastné súžitie psa a vás.Povely ako Sadni!, Ľahni!, Ku mne!, či Zostaň!sú pre civilizovaného a vychovaného psa samozrejmosťou.Ich splnenie sa vyžaduje takmer pri každom triku a ak ich naučíte plniť už teraz, neskôr určite nebudete sklamaní.

Ak váš pes už dávno tieto základné povely ovláda precvičujte ich aj naďalej.Ak sa pýtate prečo tak tu je odpoveď:Klavirista si najprv rozcvičí hrou stupníc,gymnasta si musí najprv zahriať svaly,učiteľ pred hodinou nazrie do svojich príprav...Ak vášmu psíkovi doprajete na zahriatie takúto rozcvičku, určite sa ľahšie dokáže naučiť nové cviky.

________________________________________________

Sadni!

Ako to psa naučiť:

1.Stojte pred psom a držte odmenu v ruke o niečo vyššie, ako je hlava vášho psa.

2.Pomaly pohnite pochúťkou priamo dozadu ponad hlavu vášho psa.Tým ho donútite, že zdvihne ňufák nahor a zadok spustí k zemi.Ak si nesadne,pohybujte pochúťkou smerom dozadu k jeho chvostu.V okamihu,keď sa zadkom dotkne zeme,dajte mu odmenu a jeho správanie pochváľte slovom "Dobre!"

3.Ak pes nereaguje na pochúťku,ukazovákom a palcom mu zatlačte na bedrá z oboch strán zhora nad bedrovými kosťami.V tej istej chvíli potiahnite vôdzku nahor, aby si sadol.Pochváľte a odmeňte ho keď si sadá.

4.Keď sa pes naučí normálne si sadnúť, počkajte niekoľko sekúnd až potom ho odmeňte. Pamätajte si, že ho môžete odmeniť, len kým je v správnej pozícii-v sede.

Čo očakávať:Tento povel sa môžu začať učiť už 6-týždňové šteniatka a je to často prvý cvik, ktorý sa psy naučia.Už v priebehu prvého týždňa uvidíte pokrok!

Problémy:

Môj pes skáče na ruku s odmenou:Držte odmenu nižšie tak, že na ňu dosiahne aj postojačky.

Môj pes si sadne ale stále vstáva:Jemným, ale ráznym spôsobom neprestávajte vracať psa späť do sedu.Keď si na to zvykne, nemal by prerušiť sed, kým mu to nedovolíte.

 Rada:Prikážte vášmu psovi sedieť pred každým jedením.To posilňuje vašu pozíciu vodcu svorky a je to jednoducho dobrá výchova!

_________________________________________________________________________

Ľahni!

Ako to psa naučiť:

1.Keď pes sedí pred vami, držte mu odmenu pred ňufákom a pomaly ju znižujte k zemi.

2.Ak máte šťastie pes bude sledovať odmenu nosom a ľahne si,vtedy mu môžete odmenu dať a pochváliť ho.Pamätajte na to, že ho môžete odmeniť len vtedy kým je v správnej pozícii-teda keď leží.Ak sa váš pes zhrbí namiesto toho, aby si ľahol, posúvajte odmenu pomaly po dlážke k nemu medzi predné labky alebo smerom preč od neho.Môže to zabrať trochu času, ale pes by si mal napokon ľahnúť.

3.Ak pes nereaguje na pochúťku, jemne mu zatlačte na lopatky, tlačte smerom nadol a nabok.Odmeňte psa až keď si ľahne na zem.Je vždy lepšie prinútiť psa zaujať túto polohu bez fyzickej manipulácie.

4.Keď sa váš pes naučí líhať si, postupne odďaľujte odovzdanie odmeny.Keď pes leží, povedzte "počkaj,počkaj" a potom"dobrý" a dajte mu odmenu.Menením časového úseku pred odmenením udržíte jeho pozornosť.Pes by sa nemal pohnúť z polohy v ľahu,kým mu to nedovolíte povelom "V poriadku!"

Čo očakávať:Pastierske plemená a pokojné či mohutné psy často ľahšie zaujmú pozíciu v ľahu ako dlhonohé psy, psy s hlbokou hruďou a hyperaktívne psy.Tento cvik sa môžu naučiť šteniatka a psy každého veku.

Problémy:

Môj pes odmieta splniť tento príkaz:Keď si pred vás váš pes ľahne znamená to, že je vám podriadený.Zhodnoťte svoje postavenie vodcu svorky.

Môj pes nezostáva ležať:Ak vstane, neodmeňte ho a znovu ho prinúťte ľahnúť si.Ak sa postavíte na vôdzku, prinútite ho zostať ležať a napraviť svoje správanie.

Môj pes si ľahne v jednej miestnosti ale v druhej už nie:Dávajte pozor na povrch podlahy.Krátkosrsté psy často odmietajú líhať si na tvrdú podlahu.Vyskúšajte koberec alebo uterák.

Rada:Ak pes skáče na vás alebo na gauč tak použite povel "Dolu!" namiesto "Ľahni!".

_________________________________________________________________________

Zostaň!

Ako to psa naučiť:

1.Na začiatku nech pes sedí alebo leží,keďže je ťažšie pohnúť sa z týchto pozícií.Na zabezpečenie kontroly použite vôdzku.Postavte sa rovno pre psa a vážnym tónom povedzte"Zostaň!",pričom dlaň držte rovno,tak aby sa takmer dotýkala jeho ňufáka.

2.Trochu sa od psa vzdiaľte pri čom s ním udržiavajte zrakový kontakt.Potom sa k nemu vráťte,pochváľte ho slovom"Dobrý!" a dajte mu odmenu.Ubezpečte sa,že mu dávate odmenu a chválite ho,kým pes zotrvá v požadovanej pozícii.

3.Ak sa pes pohne z miesta,kde ste mu kázali zostať,skôr ako mu to dovolíte,jemne,ale rázne ho vráťte na miesto,kde ste mu pôvodne kázali zostať.

4.Postupne predlžujte čas,ktorý má pes zotrvať na mieste,rovnako ako vzdialenosť medzi vami.Chcete,aby váš pes uspel,takže k nezostane na mieste vráťte ho o krok späť k vzdialenosti a času,počas ktorého dokázal zostať na mieste.

Čo očakávať:Tón hlasu a reč tela sú veľmi dôležité,ak chcete,aby pes pochopil,čo od neho požadujete.Buďte prísni a dôslední.Nezaberie veľa času,kým to váš pes pochopí.

Problémy:

Pes stále vsáva:Keď psa učíte tento cvik,používajte čo najmenej slovnej komunikácie.Hovorenie vyvoláva akciu a vy chcete dosiahnuť opak.Pevná reč tela vyjadrí vašu dôležitosť.

Pes poruší príkaz sekundu pred tým,než mu dovolím:Neukazujte mu odmenu kým,mu ju nechcete dať,pretože to by ho mohlo lákať dopredu.Meňte spôsob:niekedy sa k nemu vráťte a znovu ho nechajte bez odmeny.

Rada:"Zostaň!" znamená:Ani sa nepohni,kým ti to nedovolím."Počkaj!"je menej formálne znamená:Zostaň tu na kratší čas."Počkaj kým si vezmem veci,až potom vyskočíš z auta."

_________________________________________________________________________

Ku mne!

Ako to psa naučiť:

1.Pes je na vôdzke dlhej približne1.8 m.Prikážte mu "Ku mne!" a pritiahnite ho rýchlo k sebe,kde ho pochváľte.Váš povel by mal znieť šťastne,ale rozhodne.Povel dávajte vždy len raz.

2.Keď sa psovi darí použite dlhšiu vôdzku.

3.Keď ste pripravení trénovať bez vôdzky,robte to ohradenom priestore.Nech pes ťahá vôdzku.Ak neuposlúchne váš prvý povel,choďte k nemu a rázne ho odveďte na miesto,kde ste povel vyslovili.Nedávajte mu odmenu ak nesplní povel sám na prvý raz.Znovu použite dlhšiu vôdzku a žiadajte od neho 5 úspešných "Ku mne!",potom to skúste znova bez vôdzky.

Čo očakávať:Pes môže veľmi rýchlo porozumieť významu slov,ale precvičovanie a presadzovanie tohto príkazu môže viesť celý život.

Problémy:

Keď uvoľním vôdzku pes ujde:Nenaháňajte psa,to ho iba povzbudí.Stojte na svojom mieste a  dôrazne žiadajte,aby prišiel k vám.Psy reagujú na vodcu.

Mám si vynútiť splnenie tohto povelu vždy,keď ho použijem?:Áno.Nedávajte ho,ak nie ste v pozícii,kedy si ho môžete vynútiť.Namiesto toho radšej zavolajte psa menom.

Rada:Pokyn"Ku mne!"používajte pre príjemné veci.Nikdy ho takto neprivolávajte pre kúpeľ,alebo keď idete k veterinárovi-vtedy choďte a vezmite psa sami.

___________________________________________________________________


Povel sadni 
S nácvikom tohto povelu môžete začať v dobe, kedy si šteňa samo po hre alebo pri ukázaní maškrty sadá. Dôležité je vystihnúť moment, kedy si šteňa chce sadnúť a predtým vysloviť povel "Sadni!". Pokiaľ šteňa po vydaní povelu sadne, pochváľte ho a dejte mu maškrtu. V iných prípadoch nacvičujte tento povel tak, že nad hlavu zdvihnete ruku s maškrtou a druhou rukou ľahko tlačíte psovi na zadok, pričom hlasno vyslovíte povel "Sadni!", s dôrazom na hlásku s. Na vodítku cvičte povel tak, že v pravej ruke držíte vodítko a maškrtu, zatiahnete vodítkom nahor, asi pod uhlom 42 stupňov, pričom ruka s vodítkom a maškrtou je vzdialená asi 20 cm od hlavy psa tak, aby pes maškrtu dobre videl. Vyslovte povel, a zároveň môžete mierne zatlačiť psovi na zadnú časť tela. V dobe vychádzok tento cvik upevňujte tak, že počas chôdze sa zastavíte, dáte psovi povel a súčasne trhnete vodítkom mierne nahor tak, aby ste mu zamedzili chôdzu. Ďalej pokračujete ako v predchádzajúcom prípade. Z tejto pozície vždy šteňa uvoľnite povelom "Voľno!". Vždy, keď šteňa urobí správne požadovaný úkon, nezabudnite ho pochváliť a odmeniť. Tento cvik opakujte maximálne päťkrát, ďalšie opakovanie psa prestane baviť a nesústredí sa naň. Dajte šteňaťu voľno, a s odstupom času cvik zopakujte. 

Signál ruky: Pri vydaní tohto povelu predpažte pravú ruku dlaňou vpred, pričom špičky prstov sú vo výške vašich očí. 


Povel lahni
Cieľom tohto cvičenia je naučiť psa, aby si na vyslovenie povelu okamžite ľahol bez ohľadu na akékoľvek rozptyľovanie. Niektoré psy sa tomuto povelu učia neradi, pretože táto poloha je pre nich prejavom podriadenosti, preto sa tento cvik musí prevádzať trpezlivo. Existuje niekoľko spôsobov, ako psa tomuto úkonu naučiť. Pre šteňatá je najvhodnejšie použitie maškrty, spojené s ťahom vodítka a signálom ruky. Posaďte psa ku svojej ľavej nohe, v pravej ruke schovajte maškrtu. Podrepnite si ku psovi a vyslovte jeho meno, aby ste upútali jeho pozornosť. Ihneď za menom vyslovte povel "Ľahni!", zároveň urobte pohyb rukou s maškrtou, ktorý začína nad hlavou psa a oblúkom ide okolo psieho nosa až na zem. Môžete mu pomôcť ľahkým ťahom vodítka smerom dole alebo miernym tlakom na chrbát. Maškrtu ťahajte pomaly po zemi dopredu, tak, aby na ňu pes dosiahol až z polohy v ľahu. Keď si pes správne ľahne, pochváľte ho a dejte mu maškrtu. Nechajte mu chvíľu ruku položenú na chrbte, aby zostal v ľahu, a po chvíli ho prepusťte povelom "Voľno!". V prípade, že pes nejaví žiadnu snahu si ľahnúť, vyslovte povel, zároveň stiahnite ľavou rukou vodítko dole, pravou rukou uchopte zvnútra ľavú prednú nohu psa a obe nohy podtrhnite dopredu. Tento cvik opakujte maximálne päťkrát, potom sa so psom pohrajte a cvičenie opakujte. Počas dňa tento nácvik opakujte niekoľkokrát. 

Signál ruky: Pri vyslovení povelu urobte pohyb rukou z miesta nad hlavou psa, vedený oblúkom nadol. Povel ku mne
Spočiatku privolávate psa len menom. Čiňte tak vždy len v prípade, že ste si istí, že vás šteňa bude vnímať a nie je príliš zaujaté niečím iným. Nevolajte šteňa napr. pokiaľ víta niekoho z rodiny, kto práve prišiel domov, mohlo by vás ignorovať. Zavolajte na neho, až jeho vzrušenie opadne, a keď príde, nezabudnite ho pochváliť a odmeniť maškrtou. Vaším cieľom je, aby šteňa prišlo vždy, keď na neho menom zavoláte, preto tak konajte čo najčastejšie, a vždy pre neho majte nachystanú odmenu vo forme jedla alebo hry a prejavte svoje nadšenie. Potom, čo si šteňa navykne na meno, pridružte k nemu povel "Ku mne!". Pokiaľ teda chcete, aby šteňa prišlo, zavoláte jeho meno a hneď za ním vyslovíte povel. Keď je reakcia šteňaťa správna, opäť by mala prísť pochvala a odmena. V prípade, že šteňa príde až na opakované zavolanie, nikdy ho netrestajte, spojí si svoj príchod s trestom, a nabudúce už bude váhať, či má prísť. Po nácviku tohto povelu doma, v kľudnom prostredí, začnite šteňa privykať na tento povel v prostredí rušnejšom, teda na prechádzkach. Vonku ho často volajte a odmeňujte ho striedavo, hrou, pochvalou a maškrtami, a potom ho znovu prepusťte povelom "Voľno!". Nikdy šteňa nevolajte len na konci prechádzky, kedy ho už pripnete na vodítko a odvediete domov, šteňa by si zvyklo, že zavolanie znamená koniec slobody, a mohlo by sa príchodu nabudúce vyhýbať. Maškrty nepoužívajte zakaždým, keď príde, dajte mu najavo, že ste radi, že vás poslúchlo. 

Povel "Ku mne!" má byť ukončený predradením psa pred psovoda. Pokiaľ pes zostane pred vami stáť, môžete spočiatku použiť povel "Sadni!" a ľahký tlak na zadok psa. V prípade, že pes pribieha ku vám na povel "Ku mne!", ale nezastaví sa, a chce prebehnúť okolo, zastavte ho povelom "Sadni!". Vo chvíli, kedy ku vám šteňa pribieha, natiahnete pred seba ruku s maškrtou, šteňa ju bude pozorovať so zdvihnutou hlavou a pravdepodobne si sadne samé. Pokiaľ pes odbieha opačným smerom, nikdy za ním neutekajte, ale pokúste sa ho prilákať sadnutím do drepu a volaním alebo sa začnite od neho vzďaľovať. Väčšina psov sa vydá radšej za pánom sama. 

Signál ruky: Pri vyslovení povelu "Ku mne!" udrite otvorenou dlaňou ľavej ruky na ľavé stehno. Ďalším možným signálom, ktorý sa používa pri výcviku služobného psa je upaženie a pripaženie ľavej ruky.

Lahni
Cieľom tohto cvičenia je naučiť psa, aby si na vyslovenie povelu okamžite ľahol bez ohľadu na akékoľvek rozptyľovanie. Niektoré psy sa tomuto povelu učia neradi, pretože táto poloha je pre nich prejavom podriadenosti, preto sa tento cvik musí prevádzať trpezlivo. Existuje niekoľko spôsobov, ako psa tomuto úkonu naučiť. Pre šteňatá je najvhodnejšie použitie maškrty, spojené s ťahom vodítka a signálom ruky. Posaďte psa ku svojej ľavej nohe, v pravej ruke schovajte maškrtu. Podrepnite si ku psovi a vyslovte jeho meno, aby ste upútali jeho pozornosť. Ihneď za menom vyslovte povel "Ľahni!", zároveň urobte pohyb rukou s maškrtou, ktorý začína nad hlavou psa a oblúkom ide okolo psieho nosa až na zem. Môžete mu pomôcť ľahkým ťahom vodítka smerom dole alebo miernym tlakom na chrbát. Maškrtu ťahajte pomaly po zemi dopredu, tak, aby na ňu pes dosiahol až z polohy v ľahu. Keď si pes správne ľahne, pochváľte ho a dejte mu maškrtu. Nechajte mu chvíľu ruku položenú na chrbte, aby zostal v ľahu, a po chvíli ho prepusťte povelom "Voľno!". V prípade, že pes nejaví žiadnu snahu si ľahnúť, vyslovte povel, zároveň stiahnite ľavou rukou vodítko dole, pravou rukou uchopte zvnútra ľavú prednú nohu psa a obe nohy podtrhnite dopredu. Tento cvik opakujte maximálne päťkrát, potom sa so psom pohrajte a cvičenie opakujte. Počas dňa tento nácvik opakujte niekoľkokrát. 

Signál ruky: Pri vyslovení povelu urobte pohyb rukou z miesta nad hlavou psa, vedený oblúkom nadol. 


Zostan

Cieľom tohto cvičenia je, aby pes zostal samostatne v určenej polohe na určenom mieste. Výcvik sa vykonáva súčasne s výcvikom povelov "Sadni!" a "Ľahni!". Pes musí zostať sedieť alebo ležať do doby, dokiaľ mu nedovolíte vstať. Pred nácvikom tohto povelu pes musí ovládať povel "Sadni!" a "Ľahni!". Psa posaďte k vašej ľavej nohe, vodítko zatiahnite rovno nahor nad hlavu psa a vyslovte povel "Zostaň!". Pri vyslovení tohto povelu neoslovujte psa menom, to pre neho znamená, že má prísť ku vám. Zároveň mu dajte povel "Sadni!" alebo "Ľahni!" signálom ruky a proti jeho tvári vztiahnite ruku s otvorenou dlaňou, pohyb ruky by sa mal zastaviť asi 30 cm pred psím nosom. Potom ustúpte jeden krok dozadu a stále opakujte slovný povel "Zostaň!" spojený so signálom ruky. Vodítko by malo byť len mierne napnuté, aby pes vedel, že ho máte stále pod kontrolou, ale nesmiete zaň ťahať. Po chvíli psa pochváľte a prepusťte ho povelom "Voľno!". Vykonajte niekoľko cvikov za sebou, potom sa so psom pohrajte, a cvičenie opakujte. Prvú lekciu ukončite až vtedy, keď pes cvik dobre vykoná. Pokročilejšie precvičovanie tohto povelu robte s pomocou

 

desaťmetrového vodítka. Postupujte rovnako, ale od psa sa vzďaľujte na niekoľko krokov, potom do strán, a postupne ho obchádzajte v stále zväčšujúcich sa kruhoch. Pokiaľ sa pes pokúsi vstať, ihneď sa k nemu vráťte a vydajte povel znovu. Spočiatku výcviku je dôležité nepredlžovať neúmerne vzdialenosť a dobu strávenú od psa. Vždy sa ku psovi vráťte a pochváľte ho, pokiaľ zostáva v polohe, ktorú ste udali. Odmeňte ho maškrtou a dajte mu povel "Voľno!". Pokiaľ pes zmení polohu v dobe, keď ste od neho vzdialený, musíte sa vrátiť, jeho polohu usmerniť, a cvik opakovať, nikdy tak nečiňte na diaľku. Toto cvičenie vykonávajte spočiatku na kľudnom mieste bez rušivých podnetov.

 

štekot na povel

Pes na vyslovený povel a signál ruky najmenej trikrát za sebou zašteká. Tento cvik je možné nacvičovať už so šteňaťom vo veku 3-4 mesiacov. Pretože pes sám šteká iba na nejaký vzrušivý podnet, je spočiatku nácviku nutné ho nejakým spôsobom vzrušiť. Tento cvik prevádzajte so psom pred kŕmením, keď je hladný. Priviažte psa na vodítko vonku a ukážte mu maškrtu alebo misku s kŕmením a snažte sa ho vyprovokovať, aby zaštekal. Použite pritom povel „Štekaj!“. Spočiatku šteňa len zakňučí, ale v prvej fáze výcviku ho odmeňte i za toto. Tento cvik opakujte 3 – 5x, podľa toho, či má pes záujem o maškrtu. Opakujte to do doby, než pes prestane len kňučať a začne štekať. akonáhle pes na povel začne štekať, odmeňte ho i v prípade, že zašteká len raz, neskôr však s odmenou počkajte, až pes zašteká viackrát. Keď pes ovláda štekanie na povel (pes je stále uviazaný na vodítku), pokiaľ stojí psovod pred ním, začnite ho učiť, aby zaštekal takisto v prípade, že stojíte vedľa neho. Nechajte psa uviazaného na voľnom vodítku pri kolíku a postavte sa vedľa neho. Vyslovte povel „Štekaj!“ a čakajte s odmenou, dokiaľ pes nezašteká viackrát. V ďalšej fáze už učte psa zaštekať na povel, keď sedí vedľa vašej ľavej nohy a vodítko máte v ruke vy, pes už nie je uviazaný. Pokiaľ pes prestane neskôr na tento povel reagovať, vráťte sa k uviazaniu ku kolíku a vydráždeniu psa maškrtou. Pri tomto cvičení nikdy nepoužívajte žiadne donucovacie prostriedky, pokiaľ pes mimoriadne nechce reagovať na váš povel. 
Signál ruky:
Pravú ruku ohnite v lakti smerom hore, zdvihnite ukazovák a smerom dopredu trikrát kmitnite pred očami psa.

Fuj,pusti
Tento povel je vlastne napomenutím psa, keď robí niečo, čo vy nechcete. V tom vám nepomôže pomalé, nerozhodné jednanie a dlhé reči, ale krátke, výstižné a energicky vyslovené slovo. Ak pes napomenutie nepočúvne, nekričte na neho, ani ho nebite, ale usmernite psa tak, že ho chytíte za zátylok a jemne s ním zatrasiete alebo pritiahnete obojok. Toto napomenutie aj trest musí prísť vždy v okamihu, kedy pes vami nedovolený úkon prevádza, inak stráca zmysel. Neskôr už bude pes reagovať len na slovné napomenutie.


Pochvaly a tresty

Reakciu psa na povely, ktoré mu dávate môžete ovplyvniť pochvalou alebo pokarhaním. Tresty však pri základnom výcviku nemajú takmer žiadny význam, preto sa snažte psa čo najviac ovplyvňovať pozitívne. Pes si všetko, čo od neho vyžadujete zapamätá omnoho lepšie, pokiaľ nie je v strese. Pochvalu použite vždy, keď pes vykoná správne činnosť, ktorú ste od neho požadovali. Pri chválení psa je dôležitá intonácia hlasu, pochvala by mala byť vyslovená nadšeným, prenikavým hlasom (veľký efekt má váš nadšený pochvalný jasot), potľapkanie a hladenie. Pochvala by tiež mala byť vždy spojená s odmenou vo forme maškrty. 

Pokiaľ ste už nútený použiť trest, aby ste psa donútili ukončiť nejakú činnosť, potom vždy vo chvíli, kedy je neprístojnosť vykonávaná. Nikdy netrestajte psa dodatočne. Nebude schopný pochopiť, za čo trest prišiel. Trest by mal byť v prvom rade hlasový, pes je veľmi citlivý na našu intonáciu hlasu a pochopí, že činnosť, ktorú v danú chvíľu vykonával, je zlá. Trest telesný by mal byť používaný minimálne, nikdy ho nevykonávajte rukou, ale vždy nejakým predmetom, u šteňaťa napr. novinami. Pokiaľ by ste psa trestali rukou, bude sa potom vašej ruky báť a bude reagovať na každý rýchlejší pohyb vašej ruky bojazlivo. Správnym spôsobom trestu je napríklad uchopenie psa za šiju, nadvihnutie a zatrasenie. Taký spôsob by vo svorke použila fena. Súčasne s týmto úkonom psa dôrazne pokárajte, trest však už neopakujte.